۹ مدل ویولن سندنر (Sandner)

بی دلیل نیست که گفته می‌شود آلات موسیقی روح را آرام می‌کنند. این امر به ویژه در مورد سازهای آکوستیک صادق است. بنابراین بسیار مهم است که آنها با دقت و تعهد خاص همراه با رعایت اصول موسیقی و هنر تولید شوند. ویولن سندنر (Sandner) سازی آکوستیک و از بهترین انواع چوب‌های باکیفیت تولید شده و با داشتن تنوع بالا، امکان انتخاب را آسان می‌کند.

برای بیش از سه نسل، مهارت سندنر منجر به ساخت سازهای استثنایی شده که بیانگر عشق این تولید کننده به موسیقی است. سازهای سندنر فقط از چوب صنوبر خشک شده (spruceSolid) برای صفحه رویی ویولن و چوب‌های مرغوب برای پشت، پهلوها و گردن استفاده می‌کنند. سازهای سلسله سندنر دارای قسمت‌های صنوبری و بدنه‌های ساخته شده از آبنوس رنگ‌آمیزی شده هستند.

ویولن سندنر (Sandner) محصولی مرغوب با تنوع بالا

سازهای سندنر همگی دارای لاک الکل سنتی هستند. بنابراین، آنها نه تنها بسیار زیبا به نظر می‌رسند، بلکه صدای بهتری نیز دارند. سندنر تاکید ویژه‌ای بر آماده‌سازی سازهای خود برای نواختن دارد، صفحه انگشت، گیره، بریج، مهره و پایه صدا با دقت بسیار آماده می‌شوند، بنابراین برای هر نوازنده چه مبتدی، چه نوازنده پیشرفته و چه حرفه‌ای، یک ساز عالی ارائه شده است.

ویولن سندنر (Sandner) مدل CV6-4/4

ویولن سندنر مدل CV6-4/4
ویولن سندنر (Sandner) مدل CV6-4/4

 

مشخصات ویولن سندنر (Sandner) مدل CV6-4/4

 • نوع ساز: ویولن
 • اندازه: ۴/۴
 • سیستم صدا: آکوستیک
 • جنس صفحه رویی: spruceSolid
 • جنس صفحه پشتی: Solid hard maple
 • جنس چانه‌گاه: آبنوس (Ebony)
 • جنس صفحه انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony)
 • جنس گوشی‌ها: آبنوس (Ebony)
 • نوع آرشه: گرد
 • اندازه آرشه: ۴-Apr
 • جنس آرشه: round Brazilwood stick with ebony frog (B-۷)
 • ویژگی‌های ساز: آرشه
 • اقلام همراه: کولیفون، هارد کیس

ویولن سندنر مدل CV4-4/4

ویولن سندنر مدل CV4-4/4
ویولن سندنر مدل CV4-4/4

 

مشخصات ویولن سندنر مدل CV4-4/4

 • نوع ساز: ویولن
 • اندازه: ۴/۴
 • سیستم صدا: آکوستیک
 • جنس صفحه رویی: spruceSolid
 • جنس صفحه پشتی: Solid hard maple
 • جنس چانه‌گاه: آبنوس (Ebony)
 • جنس صفحه انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony)
 • جنس گوشی‌ها: آبنوس (Ebony)
 • نوع آرشه: گرد
 • اندازه آرشه: ۴-Apr
 • جنس آرشه: round Brazilwood stick with ebony frog (B-۷)
 • ویژگی‌های ساز: آرشه
 • اقلام همراه: کولیفون، هارد کیس
  10 مدل از بهترین پیانوهای دیجیتال

ویولن سندنر مدل SV6-4/4

ویولن سندنر مدل SV6-4/4
ویولن سندنر مدل SV6-4/4

 

مشخصات ویولن سندنر مدل SV6-4/4

 • نوع ساز: ویولن
 • اندازه: ۴/۴
 • سیستم صدا: آکوستیک
 • جنس صفحه رویی: spruceSolid
 • جنس صفحه پشتی: Solid hard maple
 • جنس چانه‌گاه: آبنوس (Ebony)
 • جنس صفحه انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony)
 • جنس گوشی‌ها: آبنوس (Ebony)
 • نوع آرشه: گرد
 • اندازه آرشه: ۴-Apr
 • جنس آرشه: round Brazilwood stick with ebony frog (B-۵)
 • ویژگی‌های ساز: آرشه
 • اقلام همراه: کولیفون، هارد کیس

ویولن سندنر مدل SV4-4/4

ویولن سندنر مدل SV4-4/4
ویولن سندنر مدل SV4-4/4

 

مشخصات ویولن سندنر مدل SV4-4/4

 • نوع ساز: ویولن
 • اندازه: ۴/۴
 • سیستم صدا: آکوستیک
 • جنس صفحه رویی: spruceSolid
 • جنس صفحه پشتی: Solid hard maple
 • جنس چانه‌گاه: آبنوس (Ebony)
 • جنس صفحه انگشت گذاری: آبنوس (Ebony)
 • جنس گوشی‌ها: آبنوس (Ebony)
 • نوع آرشه: گرد
 • اندازه آرشه: ۴-Apr
 • جنس آرشه: round Brazilwood stick with ebony frog (B-۵)
 • ویژگی‌های ساز: آرشه
 • اقلام همراه: کولیفون، هارد کیس

ویولن سندنر مدل ۳۰۳-۴/۴

ویولن سندنر مدل 303-4/4
ویولن سندنر مدل ۳۰۳-۴/۴

 

مشخصات ویولن سندنر مدل ۳۰۳-۴/۴

 • نوع ساز: ویولن
 • اندازه: ۴/۴
 • سیستم صدا: آکوستیک
 • جنس صفحه رویی: spruceSolid
 • جنس صفحه پشتی: Solid hard maple
 • جنس چانه‌گاه: آبنوس (Ebony)
 • جنس صفحه انگشت گذاری: آبنوس (Ebony)
 • جنس گوشی‌ها: آبنوس (Ebony)
 • نوع آرشه: گرد
 • اندازه آرشه: ۴-Apr
 • جنس آرشه: round Brazilwood stick with ebony frog (B-۵)
 • ویژگی‌های ساز: آرشه
 • اقلام همراه: کولیفون، هارد کیس

ویولن سندنر مدل ۳۰۰-۴/۴

ویولن سندنر مدل 300-4/4
ویولن سندنر مدل ۳۰۰-۴/۴

 

مشخصات ویولن سندنر مدل ۳۰۰-۴/۴

 • نوع ساز: ویولن
 • اندازه: ۴/۴
 • سیستم صدا: آکوستیک
 • جنس صفحه رویی: spruceSolid
 • جنس صفحه پشتی: Solid hard maple
 • جنس چانه‌گاه: آبنوس (Ebony)
 • جنس صفحه انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony)
 • جنس گوشی‌ها: آبنوس (Ebony)
 • نوع آرشه: گرد
 • اندازه آرشه: ۴-Apr
 • جنس آرشه: round Brazilwood stick with ebony frog (B-۵)
 • ویژگی‌های ساز: آرشه
 • اقلام همراه: کولیفون، هارد کیس

ویولن سندنر مدل ۳۰۰-۳/۴

ویولن سندنر مدل 300-3/4
ویولن سندنر مدل ۳۰۰-۳/۴

 

مشخصات ویولن سندنر مدل ۳۰۰-۳/۴

 • نوع ساز: ویولن
 • اندازه: ۳/۴
 • سیستم صدا: آکوستیک
 • جنس صفحه رویی: spruceSolid
 • جنس صفحه پشتی: Solid hard maple
 • جنس چانه‌گاه: آبنوس (Ebony)
 • جنس صفحه انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony)
 • جنس گوشی‌ها: آبنوس (Ebony)
 • نوع آرشه: گرد
 • جنس آرشه: round Brazilwood stick with ebony frog (B-۵)
 • ویژگی‌های ساز: آرشه
 • اقلام همراه: کولیفون، هارد کیس
  10 نوع چراغ مطالعه باسئوس (Baseus) با کاربردهای متنوع

ویولن سندنر مدل RV1-3/4

ویولن سندنر مدل RV1-3/4
ویولن سندنر مدل RV1-3/4

 

مشخصات ویولن سندنر مدل RV1-3/4

 • نوع ساز: ویولن
 • اندازه: ۳/۴
 • سیستم صدا: آکوستیک
 • جنس صفحه رویی: spruceSolid
 • جنس صفحه پشتی: Solid hard maple
 • جنس چانه‌گاه: آبنوس (Ebony)
 • جنس صفحه انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony)
 • جنس گوشی‌ها: آبنوس (Ebony)
 • نوع آرشه: گرد
 • جنس آرشه: Round brazilwood bow with ebony frog (b-۴)
 • ویژگی‌های ساز: آرشه
 • اقلام همراه: کولیفون، هارد کیس

ویولن سندنر مدل RV1-1/2

ویولن سندنر مدل RV1-1/2
ویولن سندنر مدل RV1-1/2

 

مشخصات ویولن سندنر (Sandner) مدل RV1-1/2

 • نوع ساز: ویولن
 • اندازه: ۱/۲
 • سیستم صدا: آکوستیک
 • جنس صفحه رویی: spruceSolid
 • جنس صفحه پشتی: Solid hard maple
 • جنس چانه‌گاه: آبنوس (Ebony)
 • جنس صفحه انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony)
 • جنس گوشی‌ها: آبنوس (Ebony)
 • نوع آرشه: گرد
 • جنس آرشه: Round brazilwood bow with ebony frog (b-۴)
 • ویژگی‌های ساز: آرشه
 • اقلام همراه: کولیفون، هارد کیس

نکاتی برای انتخاب ویولن

خرید ویولن می‌تواند چالش برانگیز باشد. امتحان کردن سازها در یک مغازه ویولن فروشی، به احتمال زیاد به معنای نواختن سازهای تصادفی مختلف برای ساعت‌های طولانی است و اگر نمی‌دانید از کجا یا چگونه باید شروع کرد، امکان دارد در میان سازهای مختلف، مدلی را انتخاب کنید که برای هدف شما مناسب نباشد.

یک راهنمای سریع برای انتخاب ویولن

اولین مورد واضح این است که بودجه خرید را مشخص کنید تا بتوانید انتخابی مناسب داشته باشید. انواع مختلف ویولن با قیمت‌های متفاوت در بازار وجود دارند، در صورتی که مبتدی هستید، چند ساز اول را از انواع ارزان قیمت تهیه کنید، تا برای انتخاب ساز مناسب درک بهتری پیدا کنید.

گاهی اوقات برخی از افراد، سازی که می‌دانند برایشان مناسب نیست را برای مدت طولانی امتحان می‌کنند، زیرا نمی‌خواهند در نظر سازنده یا صاحب مغازه بی‌تجربه به نظر برسند. این یک بخش طبیعی از روند انتخاب ساز مناسب است و شما نباید نگران نظرات کسی باشید.

سازهایی را که احساس می‌کنید برای شما خوب نیستند را در اسرع وقت کنار بگذارید تا خسته نشوید و بتوانید زمان بیشتری را برای سازهایی که دوست دارید، اختصاص دهید. اگر می‌توانید، بهتر است سازهایی را که دوست دارید را برای چند روز نگه دارید.

  27 رومیزی سوزن دوزی و سرمه دوزی ظریف و مناسب برای انواع دکوراسیون

اگر تجربه کافی ندارید، از یک دوست، همکار یا معلم کمک بگیرید. این باعث می‌شود تا بتوانید از تجربیات آنها در زمان خرید ویولن مناسب استفاده کنید.

داشتن یک آرشه خوب مهم است تا بهترین صدا را از سازها دریافت کنید. صدا از اصطکاک بین سیم و کمان ایجاد می‌شود، بنابراین آرشه نقش بسیار مهمی دارد.

به صدای ساز توجه کنید

در نواختن قطعات سخت و طولانی عجله نکنید. در زمان اجرای طولانی و سخت، شما بیشتر شروع به فکر کردن به اجرای خود خواهید کرد تا صدای ساز. توصیه می‌شود برخی از موسیقی‌هایی که تبحر کافی دارید را اجرا کنید.

اگر می‌خواهید ببینید ساز چگونه پاسخ می‌دهد، تکنیک‌های مختلف آرشه را امتحان کنید. سرعت‌های مختلف آرشه و نقاط تماس به شما این امکان را می‌دهند که رنگ‌ها و هارمونیک‌های ساز را بشنوید.

۴ گوش بهتر از ۲ گوش است

نوازنده دیگری را بیاورید که به روشی مشابه شما می‌نوازد، تا بتوانید صدای نواخته شده توسط شخص دیگری را بشنوید. زیرا صدای درک شده در زیر گوش با صدایی که از بیرون شنیده می‌شود، متفاوت است. اگر دیگران نیز بتوانند صدای ساز را بشنوند،  راهنمایی‌هایی خواهند داد.

نحوه نواختن ساز به شدت صدای آن را تغییر می‌دهد. معلم ویولن می‌تواند برای کمک به شما در انتخاب ساز با توجه به اینکه نواختن شما را می‌شناسد، ارزشمند باشد، اما به خاطر داشته باشید که ترجیحات خود را هم در نظر داشته باشید.

اگر احساس خوبی نسبت به یک ساز داشته باشید، کاملا محتمل است که با اطمینان بیشتری بنوازید و اشتیاق زیادی برای اجرا با آن خواهید داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *